Monday, December 8, 2008

การรักษาโรคตามอาการ 17 - ฮ่องกงฟุต

โรคฮ่องกงฟุตมี 2 ชนิด ชนิดแรกที่ผิวหนังจะเป็นผิวแห้งและหยาบกร้าน เรียกว่าฮ่องกงฟุตแบบแห้ง ชนิดที่สองเรียกว่าฮ่องกงฟุตแบบชื้น ซึ่งจะมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตลอดเวลา โรคฮ่องกงฟุตถ้าเป็นหนัก อาจเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นได้ กระทั่งทำให้เดินไม่ได้ โรคฮ่องกงฟุตเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดไม่ง่ายนัก มีผู้ป่วยจำนวนมากได้ผ่านการรักษาด้วยยาชนิดต่างๆ แต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร
เนื่องจากฮ่องกงฟุตเกิดจากเชื้อราซึ่งแทรกซ้อนอยู่ระหว่างชั้นหนังแท้ กับหนังชั้นนอก การรักษาด้วยว่านหางจระเข้ สารจากว่าหางจระเข้จะซึมเข้าสู่ผิวหนังไประงับการเติบโต และสลายพิษของเชื้อรา หลังจากที่ใช้ว่านหางจระเข้ผู้ป่วยจะไม่มีอาการคันอีก ต่อมาอีกหลายวันผิวหนังชั้นนอกจะลอกออก แล้วโรคฮ่องกงฟุตจะค่อยๆ หายไป ดังนั้นว่านหางจระเข้จึงใช้รักษาโรคฮ่องกงฟุตได้ผล
วิธีใช้ ก่อนอื่นต้องล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง เอาวุ้นว่านหางจระเข้ปิดลงตรงบริเวณที่เป็นฮ่องกงฟุต แล้วพันด้วยผ้าพันแผลให้เรียบร้อย

No comments: